Biorezonancija tretmani u Zagrebu
Biorezonancijska metoda

Terapeut Vesna Smrček Knez mr.ph.

„Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti“. To je definicija zdravlja prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, koju je Vesna naučila još u srednjoj medicinskoj školi. Već tada je znala da će njena profesija biti u službi očuvanja zdravlja kao najvećem bogatstvu čovjeka. Zato je i upisala Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu sa željom da pomogne ljudima, da pronađu pravi lijek koji će im pomoći da očuvaju i vrate svoje zdravlje.

Vesna Smrček Knez mr.ph-terapeut

Terapeut Vesna Smrček Knez mr.ph

Po stjecanju diplome 1996. godine, radila je kao mr. farmacije u ljekarnama ali i kao predstavnik farmaceutskih kuća na terenu. Najveće zadovoljstvo joj je predstavljao kontakt sa ljudima i davanje savjeta koji su se odnosili na mogućnosti očuvanja zdravlja. Vremenom je shvatila da alopatski lijekovi djeluju u najvećem broju samo na simptome, ublažavaju posljedice a uzroci bolesti ostaju skriveni i potpuno netaknuti. Tražila je način kako to promijeniti i kako izbjeći sva ona neželjena djelovanja i nuspojave lijekova. Tako je otkrila svijet homeopatije.

Završila je studij Klasične homeopatije 2013. god. kod profesora George Vithoulkas-a sa 600 sati teorije i 150 sati kliničke prakse. Studirajući homeopatiju saznala je da je ljudski organizam gotovo savršen i da on može sam potaknuti regeneraciju svakog svog organa i sustava organa, ako mu to omogućimo, odnosno ako stvorimo uvjete i ne blokiramo ga različitim utjecajima izvana ali i iznutra. Upravo homeopatski preparati su ti koji pomažu našem tijelu da usmjeri energiju u pravom smjeru i potaknu regeneraciju tijela i uspostave ravnotežu na fizičkom, psihičkom i emocionalnom nivou zdravlja. Pri tome nema nikakvih neželjenih djelovanja, nema štetnih nuspojava. Ovo je način da se čovjek tretira kao cjelina duše i tijela.

U životu ništa nije slučajno. Kada odškrinete jedna vrata, sljedeća se otvaraju sama. Tako su se Vesni otvorila vrata biorezonantne medicine. Kupila je aparat „Bicom optima 2000“, vodećeg njemačkog proizvođača Regumed GMBH koji već 30 godina razvija biorezonantnu tehnologiju i uspješno tretira diljem Europe. Obuku je započela u Sloveniji i Hrvatskoj na organiziranim stručnim skupovima. Učenje je proces koji se ne završava, tako da i dalje kontinuirano prati sva nova dostignuća. Vesna je otvorila ordinaciju u Markuševcu u obiteljskoj kući gdje svakodnevno prima klijente.